onsdag den 2. januar 2013

Noget meningsfuldt hver dag


Jeg havde til nytårsaften ikke noget forsæt, selvom jeg egentlig holder meget af tanken om både taknemmelighed for det år, der er gået og at sætte en intention for det år, der kommer. Men jeg kender mig selv og ved, at jeg hurtigt kan komme til at falde i patosfælden, hvis jeg forcerer den verbaliserede taknemmelighed og mine ønsker for fremtiden. Istedet for at arbejde intentionelt med mine ønsker fungerer det godt at lade min underbevidsthed arbejde indtil det helt rigtige pludselig bobler op til overfladen. Kunsten består i at anerkende den intention, der føles helt rigtig og stoppe op, når den dukker op og give sig tid til at tænke over den uden at falde i selvsamme patosfælde.

Jeg elsker de store følelser og noget, der rummer uudtalte toner, men det bliver desværre lidt for diffust, så jeg ikke rigtigt ved, hvad jeg egentlig vil med intentionen.
Ord kan for mig desværre godt blive det vigtigste. Vigtigere end handling. Og når det er noget, der skal være hele året så skal det være mere end lavpraktisk at ville tabe 5 kg eller holde badeværelset rent – men det skal heller ikke være det uhåndgribelige ønske om at finde meningen med tilværelsen eller blive et bedre menneske.

Jeg vil hverdag gøre noget meningsfuldt.

Noget, der giver mening for mig. Eller noget der giver mening for mig, fordi det giver mening for en anden, giver meningsfuldhed for en anden. Jeg glæder mig til at blive mere opmærksom på, hvordan meningsfuldheden kan findes i det små og hvordan den både kan etableres som en beslutning, men også opstå spontant. Jeg tror meningsfuldheden har det med at vokse når den bliver brugt og med den følger glæde og taknemmelighed.

Meningsfulde handlinger er små nok til at kunne tage at føle på, men betydningsfulde nok til at være et helt års opmærksomhed værdig.

Meningsfuld 2013.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar