tirsdag den 16. oktober 2012

At turde turde

Jeg har måske fundet min fremtid. Der, hvor jeg kan og vil gøre mig gældende. Det er frygteligt skræmmende – men føles i disse dage, hvor muligheden har præsenteret sig, helt rigtigt. Så rigtigt, at jeg kan mærke, hvordan mit sind kæmper imod. Fordi det er bange for at vælge. Bange for at vælge forkert og stå til ansvar og måske opdage, at den fremtid alligevel ikke var rigtig. Endnu mere bange for at vælge rigtigt og stå til ansvar overfor mig selv, mine drømme og min egen lykke.

Angsten manifesterer sig ved, at jeg har lyst til at flygte og lade være med at vælge og prøve at opretholde det jeg har – selvom jeg ikke har lyst til det. Hvis jeg lukker øjnene forsvinder muligheden måske, presset tages af mig og jeg kan lade være med at vælge. Og det kan helt sikkert ende på den måde, som det er endt flere gange før. Jeg har sjældent turde mærke min egen entutiasme med henblik på at agere på den. Jeg har valgt til, på baggrund af andres entutiasme og andres drømme, fordi det har været mere trygt end at stå på egen hånd med mine egne drømme.

Men jeg ved, at jeg er stærkere nu end nogensinde før og jeg ved, at jeg kan vælge til. Jeg ved, at jeg skal lægge en plan for mig selv, fordi angsten for det ukendte forminskes, hvis jeg har en plan med delplaner og retningslinjer; støttepunkter. Jeg skal håndgribeliggøre min drøm, fordi jeg vil få nemmere ved at stå til ansvar for den – overfor mig selv og overfor andre. Jeg skal mærke mine følelser, når de prøver at hindre mig i at træffe valg, der vil bringe mig tættere på min drøm – og analysere dem, så jeg kan hjælpe mig selv til at komme over følelsernes barrikader.

Den første del af planen er at indsamle viden om mit fremtidige fagområde. Konkret viden. Oplevet viden. Kritiske betragtninger.
Anden del af planen er at få en personlig relation til fagområdet (teste det af) samt at komme i dialog med en, der er indenfor området.
Tredje del er at tage de forberedende kurser, som kvalificerer mig til at uddanne mig i faget.
Fjerde del er at tage uddannelse.

Sideløbende med det ovenstående skal jeg opspare til selvafprøving, forberedende kurser og selve uddannelsen.
Jeg skal også finde muligheder for at gøre brug af uddannelsen – enten som ansat et sted eller som selvstændig.
Hvis som selvstændig skal jeg sætte mig ind i, hvordan jeg griber det an.

Overordnet sætter jeg næste år (2013) af til første til tredje del af planen og året efter (2014) af til selve uddannelse. Det betyder, at jeg ved indgangen af 2015 vil være færdig med min uddannelse og kan træffe et valg vedr. hvordan den kan påvirke min fremtid.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar